قهوه - زبان‌های دیگر

قهوه در ۱۸۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قهوه-ه قاییت.

دیل‌لر