قوادلوپ - زبان‌های دیگر

قوادلوپ در ۱۲۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوادلوپ-ه قاییت.

دیل‌لر