آنامِنونو آچ

قورآن - زبان‌های دیگر

قورآن در ۱۶۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قورآن-ه قاییت.

دیل‌لر