آنامِنونو آچ

قوزئی دنیزی - زبان‌های دیگر

قوزئی دنیزی در ۱۵۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوزئی دنیزی-ه قاییت.

دیل‌لر