قوزئی دنیزی - زبان‌های دیگر

قوزئی دنیزی در ۱۵۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوزئی دنیزی-ه قاییت.

دیل‌لر