قوزئی قیبریس تورک جومهوریتی - زبان‌های دیگر

قوزئی قیبریس تورک جومهوریتی در ۱۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوزئی قیبریس تورک جومهوریتی-ه قاییت.

دیل‌لر