آنامِنونو آچ

قوزوجولو - زبان‌های دیگر

قوزوجولو در ۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قوزوجولو-ه قاییت.

دیل‌لر