آنامِنونو آچ

قویان فرانسه - زبان‌های دیگر

قویان فرانسه در ۱۵۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قویان فرانسه-ه قاییت.

دیل‌لر