قیران (پول بیریمی) - زبان‌های دیگر

قیران (پول بیریمی) در ۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قیران (پول بیریمی)-ه قاییت.

دیل‌لر