آنامِنونو آچ

قینه - زبان‌های دیگر

قینه در ۲۰۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

قینه-ه قاییت.

دیل‌لر