لاتین دیلی - زبان‌های دیگر

لاتین دیلی در ۲۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

لاتین دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر