لودویق ماکسیمیلیان مونیخ بیلیم‌یوردو - زبان‌های دیگر