ماده (فیزیک) - زبان‌های دیگر

ماده (فیزیک) در ۱۳۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ماده (فیزیک)-ه قاییت.

دیل‌لر