مادیا پرادش - زبان‌های دیگر

مادیا پرادش در ۱۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مادیا پرادش-ه قاییت.

دیل‌لر