مادیا پرادش - زبان‌های دیگر

مادیا پرادش در ۱۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مادیا پرادش-ه قاییت.

دیل‌لر