مانوئلا تورس - زبان‌های دیگر

مانوئلا تورس در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مانوئلا تورس-ه قاییت.

دیل‌لر