مدیاویکی - زبان‌های دیگر

مدیاویکی در ۱۰۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مدیاویکی-ه قاییت.

دیل‌لر