منامه - زبان‌های دیگر

منامه در ۱۳۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

منامه-ه قاییت.

دیل‌لر