مهاراشترا - زبان‌های دیگر

مهاراشترا در ۱۱۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

مهاراشترا-ه قاییت.

دیل‌لر