آنامِنونو آچ

موریتانی - زبان‌های دیگر

موریتانی در ۲۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

موریتانی-ه قاییت.

دیل‌لر