آنامِنونو آچ

موغوللارین خارزمه یوروشو - زبان‌های دیگر