نئون - زبان‌های دیگر

نئون در ۱۶۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نئون-ه قاییت.

دیل‌لر