نوروژ - زبان‌های دیگر

نوروژ در ۲۸۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نوروژ-ه قاییت.

دیل‌لر