نیکولاس تورتورو - زبان‌های دیگر

نیکولاس تورتورو در ۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نیکولاس تورتورو-ه قاییت.

دیل‌لر