هلیوم - زبان‌های دیگر

هلیوم در ۱۷۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هلیوم-ه قاییت.

دیل‌لر