آنامِنونو آچ

هنری فورد - زبان‌های دیگر

هنری فورد در ۱۳۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هنری فورد-ه قاییت.

دیل‌لر