هیند اوروپا دیللری - زبان‌های دیگر

هیند اوروپا دیللری در ۱۸۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هیند اوروپا دیللری-ه قاییت.

دیل‌لر