ولادیمیر لنین - زبان‌های دیگر

ولادیمیر لنین در ۱۹۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ولادیمیر لنین-ه قاییت.

دیل‌لر