پلاتین - زبان‌های دیگر

پلاتین در ۱۴۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پلاتین-ه قاییت.

دیل‌لر