پلاتین - زبان‌های دیگر

پلاتین در ۱۳۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پلاتین-ه قاییت.

دیل‌لر