پلاسما - زبان‌های دیگر

پلاسما در ۱۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پلاسما-ه قاییت.

دیل‌لر