پنجاب (هند) - زبان‌های دیگر

پنجاب (هند) در ۱۱۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پنجاب (هند)-ه قاییت.

دیل‌لر