آنامِنونو آچ

پورتوقال - زبان‌های دیگر

پورتوقال در ۲۵۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پورتوقال-ه قاییت.

دیل‌لر