پکن - زبان‌های دیگر

پکن در ۲۲۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پکن-ه قاییت.

دیل‌لر