ژاپون یئنی - زبان‌های دیگر

ژاپون یئنی در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ژاپون یئنی-ه قاییت.

دیل‌لر