کاتالان دیلی - زبان‌های دیگر

کاتالان دیلی در ۱۷۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کاتالان دیلی-ه قاییت.

دیل‌لر