کارل-فین شوروی سوسیالیست جومهوریتی - زبان‌های دیگر