آنامِنونو آچ

کامپالا - زبان‌های دیگر

کامپالا در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کامپالا-ه قاییت.

دیل‌لر