کریستوفور‌کولومب - زبان‌های دیگر

کریستوفور‌کولومب در ۱۸۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کریستوفور‌کولومب-ه قاییت.

دیل‌لر