کلئوپاترا - زبان‌های دیگر

کلئوپاترا در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کلئوپاترا-ه قاییت.

دیل‌لر