آنامِنونو آچ

کومونیسم - زبان‌های دیگر

کومونیسم در ۱۵۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کومونیسم-ه قاییت.

دیل‌لر