کوپنهاقن - زبان‌های دیگر

کوپنهاقن در ۱۹۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کوپنهاقن-ه قاییت.

دیل‌لر