کیوتو - زبان‌های دیگر

کیوتو در ۱۶۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کیوتو-ه قاییت.

دیل‌لر