یئر - زبان‌های دیگر

یئر در ۲۸۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یئر-ه قاییت.

دیل‌لر