آنامِنونو آچ

یاغیش - زبان‌های دیگر

یاغیش در ۱۷۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یاغیش-ه قاییت.

دیل‌لر