آنامِنونو آچ

یای - زبان‌های دیگر

یای در ۱۷۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یای-ه قاییت.

دیل‌لر