یحیى معتلی بالله - زبان‌های دیگر

یحیى معتلی بالله در ۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یحیى معتلی بالله-ه قاییت.

دیل‌لر