۱۱۰۰ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۱۰۰ (میلادی) در ۱۳۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۱۰۰ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر