۱۱۴۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۱۴۲ (میلادی) در ۱۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۱۴۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر