۱۱۴۷ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۱۴۷ (میلادی) در ۱۳۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۱۴۷ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر