۱۱۵۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۱۵۲ (میلادی) در ۱۳۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۱۵۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر