۱۲۰۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۲۰۸ (میلادی) در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۲۰۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر