۱۲۱۸ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۲۱۸ (میلادی) در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۲۱۸ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر